SHI

pracownia projektowa

Eliza Suder-Tobiasz
 


Siedziba

ul. Koszykarska 39

54-134 Wroc³awBiuro 

ul. Pomorska 55/32u

50-217 Wroc³aw


tel. +48 604375829

e-mail: biuro@shi-pp.pl


arch. Eliza Suder-Tobiasz

e-mail: eliza.suder@shi-pp.pl